Voor kinderen

Steeds meer kinderen (met ouders of verzorgers) komen in mijn praktijk. Met behulp van een healing of chakra sessie kan ik vaak goed helpen, ondersteunen.

Resultaten
Een paar voorbeelden van resultaten zijn:
* verbeterd contact tussen ouders en kinderen; kinderen zijn beter ‘bereikbaar’;
* verbeterd contact met vrienden;
* het gaat beter op school, in concentratie of te zien in schoolresultaten;
* angsten verminderen of verdwijnen; (bijv. blokkades opgelopen bij geboorte of in vroege jeugd worden geheald).
* blokkade als gevolg van een nare situatie of omstandigheid lost op of verminderd in ervaring van de last ervan;
* (hoog)gevoeligheid / (hoog)begaafdheid is beter te hanteren.

Erkenning van problemen en klachten
Ik merk dat kinderen en hun ouders zich gezien en erkend voelen in dat wat er speelt en in wie hun kind is. En dat ze antwoorden krijgen die helder en duidelijk zijn, een bevestiging vormen, voor wat vaak daarvoor nog niet ‘te pakken’ was.

Een (chakra) energie sessie helpt de woorden te vinden, dingen een plek te geven en vooral ook los te laten, healing plaats te laten vinden. Ook wanneer kinderen zich nog niet of niet goed zelf kunnen (omdat ze te jong zijn of op een andere manier beperkt worden). 

Licht
De sessies en co-creatie met kinderen ervaar ik als heel licht, sprankelend en natuurlijk, ongeacht de (diepte van) thema’s.
Ik heb op een natuurlijke manier veel affiniteit met kinderen.

Van harte welkom! !

Investering
Healing op afstand: € 60,- voor een half uur.
Fysieke ontmoeting: € 115,- per uur of kies voor een begeleidingstraject € 650,-

Begeleidingstraject
In een paar sessies begeleid ik u en uw kind samen voor het thema / de thema’s waar u voor komt.
3 x 1 uur sessie voor uw kind;
2 x 1 uur sessie voor uzelf of beide ouders / begeleiders;
2 keer afstandshealing of telefonisch contact.

NB wanneer u na 1 sessie voor uw kind wilt verder gaan met een begeleidingstraject, dan kan dat ook.